Partnerji

Opis projekta

Projekt BIMOBIS izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav, bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe. Celotna vrednost projekta je 1,5 MIO €, trajal bo od 15.8.2012 do 31.4.2015, obsega Goriške statistične regije v Sloveniji in Provinc Udine in Gorice v Italiji.

Vodilni partner projekta:

OBČINA TOLMIN
Ulica in hišna št.:    Ulica padlih borcev 2
Poštna št. in pošta:    SI-5220 Tolmin
Telefonska št.:    00386 (0)5 38 19 500
Št. faksa:    00386 (0)5 38 19 523
Spletna stran:    www.tolmin.si
Elektronski naslov:    info@tolmin.si
Kontaktna oseba:    Nataša Humar
natasa.humar@tolmin.si

Partnerji projekta:

OBČINA KOBARID
Ulica in hišna št.:    Trg svobode 2
Poštna št. in pošta:    SI-5222 Kobarid
Telefonska št.:    00386 (0)5 38 99 200
Št. faksa:    00386 (0)5 38 99 211
Spletna stran:    www.kobarid.si
Elektronski naslov:    obcina@kobarid.si
Kontaktna oseba:    Marko Lavrenčič
marko.lavrencic@kobarid.si

OBČINA BOVEC
Ulica in hišna št.:    Trg golobarskih žrtev 8
Poštna št. in pošta:    SI-5230 BOVEC
Telefonska št.:    00386 (0)5 38 41 900
Št. faksa:    00386 (0)5 38 41 915
Spletna stran:    www.obcina.bovec.si
Elektronski naslov:    obcina.info@bovec.si
Kontaktna oseba:    cecilija.avsenik@bovec.si

OBČINA KANAL OB SOČI
Ulica in hišna št.:    Trg svobode 23
Poštna št. in pošta:    SI-5213 Kanal
Telefonska št.:    00386 (0)5 39 81 200
Št. faksa:    00386 (0)5 39 81 223
Spletna stran:    www.obcina-kanal.si
Elektronski naslov:    obcina.kanal@obcina-kanal.si
Kontaktna oseba:    Marino Velušček
marino.veluscek@obcina-kanal.si

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Ulica in hišna št.:    Trg Edvarda Kardelja 1
Poštna št. in pošta:    SI-5000 Nova Gorica
Telefonska št.:    00386 (0)5 33 50 111
Št. faksa:    00386 (0)5 30 21 233
Spletna stran:    www.nova-gorica.si
Elektronski naslov:    mestna.obcina@nova-gorica.si
Kontaktna oseba:    Matej Jakin
matej.jakin@nova-gorica.si

OBČINA BRDA
Ulica in hišna št.:    Trg 25. maja 2
Poštna št. in pošta:    SI-5212 Dobrovo
Telefonska št.:    00386 (0)5 33 51 030
Št. faksa:    00386 (0)5 33 51 039
Spletna stran:    www.obcina-brda.si
Elektronski naslov:    info@obcina-brda.si
Kontaktna oseba:    Mateja Drnovšček
mateja.drnovscek@obcina-brda.si

LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE KOBARID-TOLMIN (LTO Sotočje)
Ulica in hišna št.:    Ulica Petra Skalarja 4
Poštna št. in pošta:    SI-5220 Tolmin
Telefonska št.:    00386 (0)5 38 00 480
Št. faksa:    00386 (0)5 38 00 483
Spletna stran:    www.lto-sotocje.si
Elektronski naslov:    info@lto-sotocje.si
Kontaktna oseba:    Peter Dakskobler
peter.dakskobler@lto-sotocje.si

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Ulica in hišna št.:    Tržaška cesta 19
Poštna št. in pošta:    SI-1000 Ljubljana
Telefonska št.:    00386 (0)1 47 88 002
Št. faksa:    00386 (0)1 47 88 123
Spletna stran:    www.dc.gov.si
Elektronski naslov:    gp.drsc@gov.si
Kontaktna oseba:    Boris Tomšič
boris.tomsic@gov.si

OBČINA ČEDAD
Ulica in hišna št.:    Corso Paolino d’Aquileia 2
Poštna št. in pošta:    I-33043 Cividale del Friuli (UD)
Telefonska št.:    0039 0432 710100
Št. faksa:    0039 0432 710103
Spletna stran:    www.cividale.net
Elektronski naslov:    comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it
Kontaktna oseba:    Daniele Vesca
daniele.vesca@cividale.net

GORSKA SKUPNOST TER, NADIŽA IN BRDA
Ulica in hišna št.:    Arengo della Slavia 1
Poštna št. in pošta:    I-33049 San Pietro al Natisone (UD)
Telefonska št.:    0039 0432 727320
Št. faksa:    0039 0432 727325
Spletna stran:    www.cm-torrenatisonecollio.it
Elektronski naslov:    info@cm-tnc.regione.fvg.it
Kontaktna oseba:    Claudio Campestrini
claudio.campestrini@cm-tnc.regione.fvg.it

OBČINA ŠPETER
Ulica in hišna št.:    Via Alpe Adria 56
Poštna št. in pošta:    I-33049 San Pietro al Natisone (UD)
Telefonska št.:    0039 0432 727272
Št. faksa:    0039 0432 717840
Spletna stran:    www.comune.sanpietroalnatisone.ud.it
Elektronski naslov:    comune.sanpietroalnatisone@certgov.fvg.it
Kontaktna oseba:

OBČINA PODBONESEC
Ulica in hišna št.:    Via Nazionale 92
Poštna št. in pošta:    I-33046 Pulfero (UD)
Telefonska št.:    0039 0432 726017
Št. faksa:    0039 0432726033
Spletna stran:    www.comune.pulfero.ud.it
Elektronski naslov:    comune.pulfero@certgov.fvg.it
Kontaktna oseba:    Gianfranco Terranova
ufficio.tecnico@com-pulfero.regione.fvg.it

OBČINA KOREN
Ulica in hišna št.:    Piazza Divisione Julia 1
Poštna št. in pošta:    I-33040 Corno di Rosazzo (UD)
Telefonska št.:    0039 0432 759164
Št. faksa:    0039 0432 753110
Spletna stran:    www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it
Elektronski naslov:    comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
Kontaktna oseba:    Andrea Tomadoni
llpp@com-corno-di-rosazzo.regione.fvg.it

KONZORCIJ ZA ZAŠČITO KONTROLIRANEGA POREKLA VIN VZHODNEGA FURLANSKEGA GRIČEVJA IN RAMANDOLA
Ulica in hišna št.:    Piazza XXVII Maggio 23
Poštna št. in pošta:    I-33040 Corno di Rozacco (UD)
Telefonska št.:    0039 0432 730129
Št. faksa:    0039 0432 702924
Spletna stran:    www.colliorientali.it
Elektronski naslov:    direzione@colliorientali.it
Kontaktna oseba:    Mariano Paladin