Kontakt

OBČINA TOLMIN
Ulica in hišna št.:    Ulica padlih borcev 2
Poštna št. in pošta:    SI-5220 Tolmin
Telefonska št.:    00386 (0)5 38 19 500
Št. faksa:    00386 (0)5 38 19 523
Spletna stran:    www.tolmin.si
Elektronski naslov:    info@tolmin.si
Kontaktna oseba:    Nataša Humar
natasa.humar@tolmin.si

LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE KOBARID-TOLMIN (LTO Sotočje)
Ulica in hišna št.:    Ulica Petra Skalarja 4
Poštna št. in pošta:    SI-5220 Tolmin
Telefonska št.:    00386 (0)5 38 00 480
Št. faksa:    00386 (0)5 38 00 483
Spletna stran:    www.lto-sotocje.si
Elektronski naslov:    info@lto-sotocje.si
Kontaktna oseba:    Peter Dakskobler
peter.dakskobler@lto-sotocje.si