Bimobis

Kolesarska mobilnost
med Slovenijo in Italijo

Projekt BIMOBIS

Začutite brezmejne kolesarske možnosti

Območje Slovenije ob zgornjem toku smaragdne lepotice Soče je dolga leta v smeri proti zahodu omejevala državna meja. Zavoljo evropskega povezovanja in dobrega sodelovanja občin in društev na slovenski s prijatelji na italijanski strani je danes to le še geografska in administrativna črta, ki sicer enotnemu prostoru daje dodano vrednost. Upoštevaje trende in priložnosti, ki jih čezmejnemu območju na področju turizma ponuja kolesarstvo, se interesi in načrti slovenskih, italijanskih in avstrijskih občin vedno bolj srečujejo. Nove daljinske kolesarske poti – kot je čezmejni kolesarski krog iz projekta BIMOBIS, Adriabike in Trans Slovenija, ki povezujejo številne občine na slovenski, italijanski in avstrijski strani meje – skupaj z regionalnimi zemljevidi in spletnimi platformami postavljajo temelje za uspešno in prepoznavno evropsko kolesarsko destinacijo.

S projektom BIMOBIS je območje poskrbelo za temelje novemu turističnemu produktu, s katerim bodo ustvarjeni pogoji za nadaljnji razvoj dejavnosti posameznih turističnih ponudnikov ter orodja za njegovo prepoznavnost in trženje. Za Občino Tolmin omenjeni projekt predstavlja tudi prvi korak na poti sistematičnega urejanja kolesarskih tras na njenem območju. Projektni rezultati v veliki meri temeljijo na povezovanju med občinami, turističnimi organizacijami in ponudniki. Predvsem slednji so bili v povezovanje vključeni že skozi projekt iCON, kar je imelo za rezultat grozd Bike Alpe Adria. Le-ta združuje kolesarstvo ter vinsko in kulinarično ponudbo v Posočju, na obeh straneh slovensko italijanske meje, njegov namen pa sta usklajevanje in promocija ponudnikov turističnih storitev na obeh straneh meje s pripravo enotnih turističnih paketov.

Zgodba o uspešnih regijskih projektih in sodelovanju se torej nadaljuje, še posebej pa nas veseli vse tesnejše povezovanje z Avstrijci na severu. Novost v programskem obdobju 2014-2020 črpanja EU sredstev je Goriška regija kot upravičena regija v čezmejnem programu Slovenija / Avstrija. Poleg tega sta v lanskem letu Občini Tolmin in Beljak podpisali listino o pobratenju. Iz tega naslova si nadejamo tudi okrepljeno sodelovanje s celotno Koroško na turističnem področju.

Omenjeni rezultati so osnova za povezovanje tudi v prihodnje ter možnost za širitev in bogatitev kolesarske turistične ponudbe tega kulturno, zgodovinsko, geografsko in gastronomsko izjemno bogatega območja. Možnost za širitev in nadgradnjo skupne in enovite kolesarske zgodbe oziroma enotne turistične destinacije v prostoru Alpe Adria, ki jo na temelju kolesarskega turizma ustvarjajo projekti kot je BIMOBIS, so brezmejne.

Župan Občine Tolmin

Uroš Brežan